Kruwichuta @Science

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

● ชีวิตที่รอดมาได้

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ก็จะมีชีวิตอยู่รอดได้   

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่ม

สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว  คลิกที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s